10 jaar BBKwadraat in 10 stellingen

We bestaan 10 jaar! Dat vieren we graag door samen met jou vooruit en terug te blikken.

Ons jubileumjaar begon vooral met vooruitkijken (een frisse start in een nieuw pand). Maar we willen ook terugkijken. Wat dachten we in 2010 echt heel zeker te weten? En kwam dat uit? Of namen HR-zaken toch een onverwachte wending? We nemen je graag mee langs 10 prikkelende stellingen uit 10 jaar HR. Nou ja, eigenlijk 9, want de 10e is voor jou.


HR zit straks in elke Raad van Bestuur / Directie

 

 

De HR-portefeuille ligt op tafel in veel RvB’s, maar helaas zit de HR-directeur nog niet altijd aan diezelfde tafel. Kennis, daadkracht en durf…ze missen soms. Zou het over 10 jaar wel zover zijn? Wij zeggen ja. Digitalisering maakt de ‘human portefeuille’ zwaarder dan de financiële. HR, grijp die kans!


Klant & business komen centraal te staan binnen HR

 

 

Wie is mijn klant? En wat heeft hij of zij nodig? Over die vraag denkt HR steeds bewuster na. Inmiddels handelt HR meer en meer vanuit de vraag van medewerker en management. Maar we zien nog niet overal dat ook de business centraal staat. HR staat er soms letterlijk te ver vanaf. Neem die stap!


Digitalisering geeft HR de ruimte om echt waarde toe te voegen

 

 

De praktijk blijkt weerbarstig. HR is nog steeds veel tijd kwijt met administratieve basisprocessen. Vooral binnen kleinere organisaties. Maar er zijn positieve uitzonderingen, waar HR dankzij digitalisering een shift naar de strategische kant heeft gemaakt. De rol van HRBP kan zo gepakt worden.


HR-processen naar de lijn, advies en beleidsvorming naar HR

 

 

Managers voeren steeds vaker sollicitatie, beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken. Maar bij de administratie daarvan wordt toch nog vaak naar HR gekeken. Blijkbaar leveren HR-dashboards en personeelsinfo systemen nog teveel gedoe op voor managers.


De academisch opgeleide HR Business partner raakt ingeburgerd

 

 

Klopt! De afkorting HRBP is voor bijna niemand meer abacadabra en de rol wordt met name in grote organisaties echt als business partner ingevuld. Interessant: HRBP’s hebben niet meer alleen studies als Sociale Wetenschappen of Psychologie als achtergrond, maar ook Bedrijfskunde of Communicatiewetenschappen.


Lijnmanagers worden HR-pro’s en omgekeerd

 

 

We zien de switch van HR naar lijnmanagement en andersom eigenlijk maar mondjesmaat gebeuren. HR-pro’s met een sterk leiderschapsprofiel nemen soms de stap. Wel ontstaan er interessante mengvormen. Neem bijvoorbeeld de begeleiding van gedetacheerden door HR terwijl de lijnmanager een meer commerciële rol pakt. Interessante ontwikkelingen!


Een louter adviserende HR-afdeling is op z’n retour

 

 

HR is steeds verder van de zijlijn afgestapt, neemt het voortouw en laat zichzelf zien. Change, HR Projectmanagement en Recruitment hebben zich sterk ontwikkeld. Maar er blijkt ook nog veel externe hulp ingeroepen te worden, vooral bij grote projecten. Wij hadden verwacht dat HR meer zelf zou oppakken, iets wat maar deels realiteit is geworden.


HR gaat haar imago oppoetsen

 

 

Er is hard gewerkt aan interne- en externe PR. Wij zien HR bijvoorbeeld mooie successen boeken op het gebied van organisatiecultuur. En zonder HR zouden sommige processen en instrumenten niet bestaan. Maar ook hier valt nog een wereld te winnen.


 HR schuift op naar de O-kant van Personeel & Organisatie

 

 

Organisaties en organisatiemodellen zijn in de loop der jaren drastisch veranderd. In verschillende fases en op verschillende niveaus was HR daarbij soms wel, maar soms ook niet aangesloten. Wij zien het ‘challengen’ van de organisatie als mooie uitdaging én als grote toegevoegde waarde voor HR.


Stelling 10 is voor jouw 10 jaar HR

Afgelopen tijd keken we terug op 10 jaar BBKwadraat met 10 stellingen uit 10 jaar HR. Nou ja, eigenlijk 9. Want de 10e is voor jou. We zijn benieuwd naar jouw 10 jaar HR. Hoe keek jij toen naar specifieke HR-zaken? Of hoe kijk je terug naar 10 jaar geleden? En hoe zie je het nu? Wat heeft je verrast, heb je overtuigingen bijgesteld? We vinden het leuk als je je stelling met ons deelt. In onze oktober nieuwsbrief lees je hoe je dat doet.

 

Scroll naar boven