2014, het jaar van de strategische personeelsplanning

Het nieuwe jaar is al niet écht nieuw meer, en ook van het sociaal akkoord is de nieuwigheid inmiddels een beetje af. Toch is het de moeite waard om het nog eens over het akkoord te hebben. Op ons kantoor (ook nieuw, trouwens) hebben we er onlangs zelfs een complete themabijeenkomst aan gewijd.

HR en het sociaal akkoord
Het akkoord biedt HR veel kansen en dwingt HR-professionals om een aantal concrete acties op touw te zetten. De afspraken hebben namelijk niet alleen betrekking op papierwerk, maar hebben ook invloed op het reilen en zeilen op de werkvloer. Het sociaal akkoord onderstreept nog eens wat we eigenlijk al wisten: de loopbaan voor het leven in één functie en bij één werkgever is echt verleden tijd.

Het arbeidsrecht gaat op de schop, van-werk-naar-werk transities worden steeds belangrijker en binnen bedrijven moet meer ruimte komen voor medewerkers met een afstand naar de arbeidsmarkt.

Belangrijkste HR-gerelateerde wijzigingen

• Stijging van werkgelegenheid met 0,8 procent, ofwel 50.000 banen op termijn.

• Ontslag vergoeding wordt transitiebudget, zodat werknemers de gelegenheid krijgen zich om te scholen voor een nieuwe functie.

• In 2014 zullen 2.500 jongeren met een beperking geplaatst worden, in 2015 5.000 en structureel 10.000 in 2020.

• Collectief ontslag wordt versoepeld en ontslag wordt eerlijker en eenvoudiger.

• Van werk-naar-werk-transities moeten op middellange termijn structureel georganiseerd worden.

Goede voorbereiding is het halve werk
Om zelf goed voorbereid te zijn op veranderingen en kansen én om onze opdrachtgevers 100% klaar voor de toekomst te laten zijn, hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in twee concrete HR-producten:

• Met het BLINK!Masterplan helpen we organisaties om vanuit hun strategie een foto te maken van de huidige situatie en het medewerkersbestand. Op basis van die foto kijken we naar de mogelijke verschillen tussen de gewenste en huidige situatie en ontwikkelen we concrete actieplannen op het gebied van in, door en -uitstroom.

• Met het BLINK!MDplan helpen we de skills en vaardigheden van leidinggevenden op een professionele en interactieve manier naar een hoger plan te tillen.

Kortom: laat 2014 ‘het jaar van de strategische personeelsplanning‘ zijn.

Nieuwsgierig geworden naar onze visie en onze specifieke producten? Neem dan contact met ons op, vraag onze productmap aan of bekijk de map online.

Scroll naar boven