Cases - Top Employers Institute

BBKwadraat case Top Employers Institute
Case

HR-optimalisatie, offline én online

HR groeit (online) mee bij internationaal opererend Top Employers Institute.

Wat: HR-optimalisatie & HR-Interim
Voor wie: HR-certificeerder Top Employers Institute
Resultaat: Basis HR online voor People Management in elk land waar de organisatie actief is
Opvallend: 10 landen met ieder een eigen cultuur en wet- en regelgeving

HR-certificeerder Top Employers Institute is in relatief korte tijd hard gegroeid. Niet alleen door business expansie in het buitenland, maar ook in aantal medewerkers. En groei je snel, dan moet je als organisatie soms concluderen dat voortborduren op een ooit ingeslagen weg niet meer bijdraagt aan die groei. Zo ook in het geval van Top Employers Institute.

Scherpe blik & praktisch plan

Hoog tijd dus voor een frisse en scherpe blik van buiten. We namen de huidige inrichting van de HR-(back)office onder de loep. We keken naar processen en werkwijzen en de daarbij behorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel HR, lijnmanagement als medewerkers. Het doel: een praktisch verbeterplan voor een toekomstbestendige HR-afdeling.

“BBKwadraat heeft met haar expertise een grondige inventarisatie gemaakt van onze HR-(back)office. Onderbouwd door interviews op het hoofdkantoor en met diverse managers in de landen waar we actief zijn, leverde dit de gewenste inzichten op om de efficiency en kwaliteit van onze HR dienstverlening te verhogen.”
Frouke Maas, People Director Top Employers Institute

Van plan naar portal

Het verbeterplan veranderde van een einddoel in een tussenstation toen de vraag kwam of we onze aanbevelingen ook handen en voeten wilden geven. Dus schakelden we van onze HR-projectmanagementdienstverlening naadloos over naar onze HR-interim tak.

Samen met de HR-afdeling hebben we de handen uit de mouwen gestoken om de nieuwe processen vorm te geven en de HR-informatievoorziening opnieuw in te richten. Grootste uitdagingen die daarbij voorbij kwamen waren de lokale wetgeving, de (on)mogelijkheden van systemen, cultuurverschillen en gedragsverandering.

“Wesley heeft het talent om het grote plaatje te zien, dat helder te vangen, te bevragen om vervolgens tot uitwerking over te gaan. Slim, nuchter en met respect voor cultuurverschillen heeft Wesley ons geholpen om heldere processen in kaart te brengen en om tot een algemene HR service portal te komen die de basis vormt voor onze organisatie en in lijn is met onze groeiambities.”
Nanette Quartel, HR Operations Manager Top Employers Institute

Top Employers Institute beschikt nu over een online HR service portal met heldere processen en strakke templates, digitaal toegankelijk voor de managers in alle landen waar de organisatie actief is. Veel puzzelstukjes vallen hiermee op hun plaats. HR ontzorgt de lijn doordat lokale managers nu sneller en meer zelfstandig de HR-rol kunnen oppakken.

Van consultant naar collega

“Mooi om niet alleen de analyse en aanbevelingen te kunnen geven, maar er zelf ook als Interim HR Project Manager uitvoering aan te kunnen geven. Van consultant achter het bureau naar collega aan de knoppen. In een dynamische omgeving in een kort tijdsbestek en via korte lijnen met HR veel resultaten bereikt. HR is ambitieus en ijverig genoeg om het hier niet bij te laten en blijvend verbeterslagen te realiseren.”

Meer info?
Neem contact op met
Wesley Zonne
E-mail: w.zonne@bbkwadraat.nl
Telefoon: 06 27 88 18 94
Scroll naar boven