Cases - Stad & Esch

Case

Via co-creatie in dialoog over missie, visie en strategie

Scholengemeenschap Stad & Esch zet kerncompetenties om in leiderschap en gedrag

Wat: Organisatieverandering
Voor wie: Scholengemeenschap Stad & Esch
Resultaat: Helder en door alle medewerkers gedragen Stad & Esch Competentieprofiel
Opvallend: Ontwikkeling van volledig gepersonaliseerde instrumenten

Een missie, visie en strategie kunnen nog zo helder opgesteld zijn, als ze niet geladen en doorvertaald worden naar de werkvloer, blijven het holle frasen. Wil je als organisatie dat het leiderschap en gedrag van mensen op sleutelposities niet afwijkt van waar je voor staat en waar je naartoe wilt, dan zul je ervoor moeten zorgen het door de hele organisatie gedragen worden.

Van visie naar praktijk

Scholengemeenschap Stad & Esch heeft haar missie, visie en strategie duidelijk voor ogen, maar wilde de vertaling naar de dagelijkse praktijk nog scherper en steviger neerzetten. Dus gingen we niet vóór, maar 100% samen mét de organisatie aan de slag. Via co-creatie, waarbij alle stakeholders invloed hebben op het proces en het resultaat van het proces, maakten we samen met vakprofessionals de vertaling van missie, visie en strategie naar kernwaarden, competenties en gedragingen.

“We zijn heel tevreden over hoe er in co-creatie een Stad & Esch eigen competentieprofiel is ontstaan en over de manier waarop DISC een plek heeft gekregen binnen onze organisatie met eigen gecertificeerde DISC-trainers.”
Peter de Visser – bestuurder Stad & Esch

Instrumenten op maat

Ook selecteerden we samen bijpassende instrumenten die volledig op maat ontwikkeld werden. Denk bijvoorbeeld aan competentiemanagement-instrumenten met een eigen taal en een bord- en kaartspel in de eigen huisstijl, waarmee medewerkers laagdrempeliger met elkaar in gesprek kunnen gaan over gedrag. De instrumenten zijn inmiddels vast onderdeel van de reguliere in-, door- en uitstroomprocessen.

Heel tevreden over de wijze waarop jullie je hebben aangesloten bij de werkwijze van Stad & Esch (co-creatie). Gevolg daarvan is een inhoud die staat.
Doro van Koningsveld – directeur Onderwijs en Personeel Stad & Esch

Meer over onze organisatieadviesdiensten

 

Maatwerk en co-creatie zorgen voor borging

“Door aan te sluiten bij de co-creatie werkwijze van de opdrachtgever en ook alle instrumenten 100% op maat te ontwikkelen, hebben we de betrokkenheid, aansluiting en borging naar een hoger niveau getild. Missie, visie en strategie zijn nu van en voor iedereen. Er ontstond een bijzondere band zodat we samen mooie meters hebben kunnen maken. Het diner na elke workshop heeft daar ook zeker een aandeel in gehad!”

Meer info?
Neem contact op met
Wesley Zonne
E-mail: w.zonne@bbkwadraat.nl
Telefoon: 06 27 88 18 94
Scroll naar boven