continue verbetercultuur BBKwadraat

De meerwaarde van een continue verbetercultuur

Continu verbeteren is van levensbelang voor organisaties. Waarom is dat zo? En hoe kan een organisatie een continue verbetercultuur creëren?

Het doorvoeren van veranderingen kan soms weerstand oproepen bij medewerkers, die het moeilijk vinden om hun vertrouwde werkwijze los te laten. Een belangrijke voorwaarde voor succes is daarom dat de drive tot verbetering verankerd raakt in een organisatiecultuur. Wanneer dit lukt, spreken we van een continue verbetercultuur. Dit is, kort gezegd, een organisatiestructuur waarin verbetering en optimalisatie centraal staat. In een continue verbetercultuur zijn alle medewerkers kritisch op het dagelijkse werkproces. Iedereen durft bijvoorbeeld inefficiënte zaken of verspillingen tijdens de werkzaamheden te bespreken. Ook denkt iedereen mee over nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de organisatie.

Waarom continu verbeteren?
Maar waarom is dat nu belangrijk? De belangrijkste reden: om succesvol te blijven, moet je als organisatie continu scherp zijn. Veranderingen in de markt vinden namelijk ook continu plaats. Zo zijn CD’s en DVD’s bijvoorbeeld nutteloos geworden sinds de opkomst van Spotify en Netflix. Leveranciers van deze producten moesten razendsnel omschakelen om hierop in te spelen. Een organisatie als Free Record Shop lukte dit niet en verloor zo haar levensvatbaarheid. Continu verbeteren en optimaliseren is daarom essentieel en van grote meerwaarde.

Voorwaarden voor een verbetercultuur
Om een continue verbetercultuur te realiseren, is het wenselijk dat een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoet. In de eerste plaats: alle medewerkers moeten zich vrij voelen om hun mening te geven. Er moet een sfeer van openheid heersen en geen ‘afreken cultuur’. Spreekt iemand zich kritisch uit of ziet iemand nieuwe mogelijkheden, dan is het belangrijk dat hier naar geluisterd wordt, ongeacht zijn of haar functie.

Ten tweede is het belangrijk dat informatie over het functioneren van de organisatie openlijk gedeeld wordt door de directie of het bestuur. Zo begrijpt iedereen zijn of haar bijdrage aan het grote geheel en is het makkelijker om te beoordelen of de eigen functie op de beste manier wordt uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers getraind worden in het correct geven van feedback. Vanuit de ik-vorm, bij voorkeur positief geformuleerd door de gewenste situatie te beschrijven en gericht op veranderbaar gedrag. Zo is de feedback constructief om een verandering of een verbetering te realiseren.

Meer informatie over een continue verbetercultuur?
Heerst er een continue verbetercultuur in jouw organisatie? Of heb je het gevoel dat hier nog volop ontwikkelingsmogelijkheden liggen? BBKwadraat denkt graag met je mee in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail voor meer informatie naar info@bbkwadraat.nl of bel 0294 28 13 54.

Scroll naar boven