De universiteit van het HR-leven

Verdwijnt de HBO-er van de HR-afdeling?

“Vreemd dat jullie opdrachtgever een afgeronde universitaire opleiding vraagt voor de rol als HR Business Partner, ik acteer zonder dit papiertje al jaren op dat niveau.”

Deze reactie komt regelmatig voorbij als we een kandidaat moeten afwijzen omdat hij geen universitaire achtergrond heeft. Toch is het een eis die steeds vaker wordt gesteld door onze opdrachtgevers.

Iedere HR-er een titel?
Is die harde eis terecht? Een vraag die we met ‘ja’ én ‘nee’ kunnen beantwoorden. Ja, omdat medewerkers met een universitair diploma op veel HR-afdelingen gewoonweg ondervertegenwoordigd zijn. Vooral als het gaat om een bedrijfskundige achtergrond.

Nee, omdat een universitair diploma als standaard eis voor alle (HR-advies) medewerkers is in onze ogen overdreven is. Niet alle HR-ers die op niveau willen functioneren hoeven direct naar de faculteit Bedrijfskunde te hollen. Er blijft altijd een rol weggelegd voor de dossiervreter, de instrumentenkenner en de praktische toepasser met een HBO achtergrond. En ook het belang van werk- en levenservaring moet niet worden onderschat.

Balans en diversiteit
Het is dus vooral een kwestie van de juiste balans en diversiteit. Er zouden veel meer verschillende functies binnen een HR-afdeling gecreëerd kunnen worden dan nu het geval is. Zodat er een perfecte mix ontstaat van functies die wel en geen universitaire (en eventueel bedrijfskundige) achtergrond vereisen.

HR-adviseur wordt Business Partner
Grote organisaties brengen routinematige HR-advieswerkzaamheden steeds vaker onder in een Shared Services Center of binnen de lijn. Maar daarnaast wordt van HR ook meer en meer verwacht om als een Business Partner op te treden en strategisch en integraal vanuit een visie te denken. De belangrijkste interne klant daarbij is het (doorgaans) universitair geschoolde management.

De HR Business Partner moet op hetzelfde niveau kunnen denken, doen, schakelen, relaties opbouwen en onderhouden. De positie evolueert naar boven: de functie van klassiek HR-hoofd verdwijnt langzaam, de Business Partner rapporteert rechtstreeks aan de HR-directeur en in de lijn aan de directeuren van de business unit.

Het papiertje zegt niet alles
Feitelijk vraagt de functie van HR Business Partner dus inderdaad om een universitair denk- en werkniveau. En organisaties zien het bewijs van dat niveau nu eenmaal graag terug in de vorm van een ‘papiertje’. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar dat papiertje zegt niet alles over een succesvolle invulling van de functie. En er zijn genoeg HBO-ers die een dergelijke functie goed zouden kunnen invullen.

Wij vinden vooral de balans belangrijk. Met het alleen maar aantrekken van universitair geschoolde HR-ers zal die snel naar de andere kant doorslaan. Het is dan een kwestie van tijd voordat er weer vooral om HBO-ers gevraagd gaat worden.

Directies wees creatief
Bij deze daarom een oproep aan (HR) directies om vooral goed te kijken wat het team nodig heeft, creatief te zijn met de functies binnen de afdeling en niet blindelings een trend te volgen. Een oproep die eigenlijk totaal overbodig is natuurlijk. Want verder kijken dan je neus lang is, hoofd- van bijzaken onderscheiden en eigen keuzes maken is op dat niveau toch standaard? Of hebben deze leidinggevenden daarvoor misschien niet het juiste papiertje op zak…

Scroll naar boven