strategische personeelsplanning

Een derde van de organisaties doet niet aan strategische personeelsplanning

Ruim 30 procent van de organisaties houdt zich momenteel niet bezig met strategische personeelsplanning (SPP). Dat blijkt uit recent onderzoek van BBKwadraat, een HR adviesbureau gespecialiseerd in Lean personeelsplanning. Ook staat het onderwerp bij een derde van de organisaties voorlopig niet op de agenda.

In het onderzoek zijn 64 organisaties, variërend in grootte, geïnterviewd over hun visie op strategische personeelsplanning. Op de vraag “Passen jullie strategische personeelsplanning geheel of gedeeltelijk toe?” antwoordt een kwart van de organisaties ‘Ja, volledig’. Ruim 40 procent geeft aan het gedeeltelijk toe te passen. Meer dan 30 procent van de respondenten geeft aan hier niet actief mee bezig te zijn. Een meerderheid van deze laatste groep heeft het onderwerp echter wel op de agenda staan, bij 67 procent van de organisaties is dit het geval. In 33 procent van de gevallen dus ook niet, het onderwerp wordt hier voorlopig ook niet besproken.

Korte termijn focus
Organisaties die strategische personeelsplanning wel toepassen, doen dit vaak met een relatief korte termijn focus. Van de ondervraagde organisaties kijkt 11 procent gemiddeld 1 jaar vooruit. 61 procent kijkt 2 tot 3 jaar vooruit, 22 procent 4 tot 5 jaar. Slechts 6 procent van de ondervraagden focust zich op de lange termijn en plant meer dan 5 jaar vooruit.

Voorkom verspilling van talent
En dat is zonde, vertelt Nico Buijs, oprichter van BBKwadraat en HR specialist op het gebied van interim management. “Strategische personeelsplanning draait om inzicht in het huidige personeelsbestand en om inzicht in de gewenste kwaliteit en kwantiteit voor de toekomst. Als je hier geen duidelijke ideeën over hebt, is het lastig om te zorgen dat je organisatie toekomst proof is. Medewerkers worden mogelijk opgeleid voor de verkeerde zaken. Ook loop je de kans dat talentvolle medewerkers vertrekken, terwijl je die in de toekomst juist hard nodig hebt. Dat is een verspilling van talent en financiële middelen. Heldere organisatiedoelen en een hierop afgestemd personeelsbeleid is essentieel voor een lean organisatie, die scherp en efficiënt functioneert. Het is een belangrijke voorwaarde voor lange termijn succes.”

Scroll naar boven