Ex-legerofficieren blijken excellente HR-managers

Stel je eens voor: tien militairen staan voor hun leidinggevende. Negen zien eruit om door een ringetje te halen. Kisten gepoetst, haren gekamd, uniform gestreken, naamplaatje boven de rechterborstzak. Maar nummer tien mist zijn naamplaatje en zijn kisten verraden hoe diep hij gisteren in de modder is gezakt.

Wie krijgt de wind van voren?

In tegenstelling tot wat je in eerste instantie zou verwachten, zijn het de negen keurig aangeklede militairen die op het matje worden geroepen. Zij hadden namelijk beter op hun collega moeten letten, hem moeten waarschuwen dat hij zijn naamplaatje was vergeten en dat hij zijn schoenen nét niet goed genoeg gepoetst had.

Samenwerking van levensbelang

Zeg ‘militair’ en je denkt: orde, tucht, hiërarchie. Zeg ‘een ex-officier als HR-manager’ en je denkt: macht en directief en autoritair leiderschap. Maar, zoals de anekdote hierboven al laat zien, blijkt het tegenovergestelde waar te zijn. De ex-officier blijkt als geen ander te kunnen verbinden, samenwerken en extreem veel belang te hechten aan de inbreng van het team.

En volgens ons is dat nou precies één van de belangrijkste redenen waarom ex-officieren zich ontpoppen tot excellente HR-Managers.

We hebben diverse interim opdrachten uitgevoerd binnen Defensie, weten hoe het er aan toe gaat en hebben er een breed netwerk opgebouwd. En wat schetst onze verbazing: de officieren die de stap maken naar het bedrijfsleven en als HR-Manager aan de slag gaan, zijn stuk voor stuk zeer succesvol. Opvallend succesvol zelfs.

Nu zijn onze interim opdrachten binnen Defensie en een aantal succesvolle ex-officieren in ons netwerk natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs. Maar interessant vinden we het wel. Boeiend genoeg zelfs om eens dieper in te duiken. Want waar zit het ‘m nou in? Wat heeft de ex-officier dat de gewone HR-Manager niet heeft? En wat kan de ‘gewone’ HR-Manager leren van de militaire wereld?

De ex-officier heeft wat HR nodig heeft

We weten het inmiddels allemaal: HR heeft een andere positie in het speelveld ingenomen (of zou die moet innemen). De HR-professional staat niet langer aan de zijlijn, maar is een actieve speler die het veld deelt met de top-, midden- en lijnmanagers. Hij moet samenspelen en zo een actieve bijdrage leveren aan het spel én het resultaat.

Waar HR nu nog te vaak vooral zichtbaar is op administratief en ondersteunend gebied, zou de HR-professional de rol van regisseur moeten pakken. Een regisseur die relaties effectief kan onderhouden, goede communicatieve vaardigheden heeft en authentiek, daadkrachtig en integer optreedt. Iemand die oplossings- en doelgericht is vanuit een ondernemersstrategie.

HR heeft dus een boost nodig! Het heeft een ander soort managementstijl nodig dan die we nu vaak zien op die positie. Leiderschap moet worden getoond. Er is behoefte aan een uitgesproken manager die ergens voor durft te staan. Krachtig, doelgericht, verantwoordelijk en motiverend. Allemaal eigenschappen waar een ex-officier als vanzelfsprekend over beschikt.

Acht eigenschappen die van ex-officieren goede HR-managers maken

Volgens ons moet de ideale HR-Manager van nu het onderstaande in huis hebben:

– De wil hebben om zich te verdiepen in de business en de business snappen.
– Resultaatgericht zijn.
– Zich durven committeren.
– Oog hebben voor de organisatie en de mensen die erin passen.
– Zichtbaar zijn.
– Verantwoordelijkheid nemen.
– Projectmatig kunnen werken.
– Veranderingen eigen maken en kunnen toepassen.
Leggen we dat archetype-lijstje langs de lat met eigenschappen die wij zien bij de ex-officieren uit ons netwerk, dan hebben we een zo goed als perfecte match:

1. De wil hebben om zich te verdiepen in de business en de business snappen.

Een officier worden generalistisch opgeleid en HR en Finance vormen een vast onderdeel van de opleiding. Zijn loopbaan bestaat uit meerdere disciplines en hij moet zich op elk vakgebied staande kunnen houden. Door het systeem van job rotation binnen Defensie krijgt een officier iedere 2 tot 5 jaar een nieuwe functie.

Hij is dus geen vakidioot, maar eerder een general manager. Bovendien is de officier niet bang om een sparringpartner voor de business te zijn, hij durft zich te laten zien en heeft een ijzeren discipline om zich te verdiepen en dito doorzettingsvermogen.

2. Resultaatgericht zijn

Een officier is gewend om snel een weloverwogen besluit te nemen en vervolgens vol gas weer verder te gaan. Hij heeft een heel duidelijk doel voor ogen en kan zich geen afwachtende houding permitteren.

De officier betwist de opdracht niet, maar vraagt: “wat wil je en waarom gaan we het doen? Ok, dan heb ik wel dat en dat nodig.” Hij vraagt om de randvoorwaarden om de opdracht tot een succes te maken.

3. Zich durven committeren

Officieren zijn uitgesproken mensen die ergens voor durven (moeten!) staan. Ze staan voor hun principes. Afspraak is afspraak, doe wat je zegt, lever wat je moet leveren op een heldere en duidelijke manier.

4. Oog hebben voor de organisatie en de mensen die erin passen

De ex-officier weet hoe belangrijk samenwerking is en dat het letterlijk van levensbelang kan zijn. Hij neemt er initiatieven voor binnen de organisatie. De officier kent de juiste balans tussen mensgericht en taakgericht handelen. Hij heeft een perfect gevoel voor hoe zijn team in de ‘wedstrijd’ zit en weet wie er nodig zijn om een doel te behalen.

In een kritische situatie is het van belang om te weten wat de kwaliteiten in een team zijn en de taakverdeling erop af te stemmen. De officier is daar open over en verwacht dat ook van zijn teamgenoten. Geen verrassingen in het veld! Teamleden worden ingezet op hun kracht en het team wordt voorzien van verschillende kwaliteiten.

5. Zichtbaar zijn

Een officier durft voor groepen te staan, kan verbinden, durft uit te voeren en te experimenteren. Hij kent zichzelf door en door en durft daar open over te zijn. Als officier kun je je niet verstoppen en met papieren schuiven.

Je staat altijd zij aan zij, komt voor elkaar op, kijkt elkaar recht in de ogen en levert wat je moet leveren. Een officier moet vertrouwen geven en bouwt vertrouwen op. Hij moet bewijzen dat hij het vertrouwen verdient. Geen mooie praatjes, maar zichtbare daden.

6. Verantwoordelijkheid nemen

In tegenstelling wat je zou denken is de ex-officier niet autoritair, maar draait alles juist om de inbreng van het team. De ex-officier is een echte leider en neemt de verantwoordelijkheid voor een beslissing die teamleden samen hebben gemaakt. Hij is een aanvoerder die door zijn persoonlijke manier van handelen de troepen weet te motiveren.

7. Projectmatig werken met veel verschillende mensen

Officieren zijn altijd onderdeel van een geheel en werken graag en makkelijk samen. Ze doen alles om hun gezamenlijke doel te behalen. Alles draait om samenwerken, haantjesgedrag wordt niet getolereerd. Als iemand alleen voor zijn eigen hachje gaat, wordt die persoon er direct op aangesproken om vervolgens als goed functionerend team verder te kunnen gaan. Samenwerking is immers letterlijk van levensbelang.

8. Veranderingen eigen maken en kunnen toepassen

Als er iets constant is binnen HR, dan is het wel dat je je voortdurend moet aanpassen. Ook bij Defensie is verandering aan de orde van de dag. Soms word je uitgezonden, soms zit je gewoon op kantoor. En als je uitgezonden bent, is niets voorspelbaar. Bovendien krijgen officieren iedere 2 tot 5 jaar een andere functie binnen Defensie. Het zijn dus ware kameleons die zich snel aanpassen aan omstandigheden en mensen.

One team, one fight

Begrijp ons niet verkeerd: we pleiten er natuurlijk niet voor om alleen nog maar ex-officieren op HR-posities aan te nemen en we realiseren ons dat we een ideaaltype omschrijven, maar HR kan wel degelijk wat leren van het leger: sta zij aan zij, heb een duidelijk doel en duidelijke onderlinge verwachtingen, bereid je voor en stel je ideale team samen voor de opdracht, toon leiderschap en doe wat nodig is. Wees trots op wat je doet!

En misschien wel het allerbelangrijkste: one team, one fight. Laat zien dat je onderdeel bent van het strijdperk. Voel je deel van het geheel, sta niet aan de zijlijn. En daarmee zijn we eigenlijk weer bij het begin van ons relaas. Niet de slechte schoenenpoetser wordt op het matje geroepen, maar zij die niet voor het geheel gingen.

Meer weten over onze visie op HR?
Neem gerust contact met ons op.

Zin in meer HR-kennis? Lees ook ons whitepaper over hoe organisatie, werving- & selectiebureau en talent beter kunnen samenspelen op de arbeidsmarkt.

Download het gratis whitepaper.


Scroll naar boven