Exit VAR: hoe werk je veilig samen met ZZP-ers?

Nu de VAR recent afgeschaft is, worstelen veel organisaties en zelfstandigen met de wet DBA (Deregulering Arbeidsrelaties). Hoe kunnen een opdrachtgever en een opdrachtnemer een overeenkomst aangaan zonder het risico op naheffingen?

Om antwoord te geven op deze vraag, is het goed om eerst terug te kijken naar de reden dat de VAR (Vrijwaring Arbeidsrelaties) oorspronkelijk is ingevoerd. De VAR is namelijk ontstaan vanuit de wens van zowel opdrachtgever als ZZP-er om vooraf duidelijkheid te hebben over de status van freelance werk. Vóór de invoering van de VAR werden opdrachtgevers bij controles regelmatig op de vingers getikt omdat er volgens het UWV een arbeidsrelatie bestond, waarbij dus sociale premies afgedragen hoorden te worden.

Wildgroei aan ZZP-ers
Om dit te voorkomen, was de VAR een prima oplossing. De status van freelance werk was hiermee volledig duidelijk voor beide partijen, zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Het probleem was echter dat er zoveel VAR verklaringen afgegeven werden, dat de controle hierop door de belastingdienst niet meer te handhaven was. Er ontstond een wildgroei aan ZZP-ers en het Nederlandse loonstelsel raakte ondermijnd. De VAR ging in feite aan haar eigen succes ten onder.

Wat houdt de wet DBA in?
De introductie van de wet DBA heeft hier een einde aan gemaakt. De insteek van deze wet is namelijk precies andersom: de belastingdienst hoeft niet aan te tonen dat er sprake is van een arbeidsrelatie, nee, opdrachtgever en ZZP-er moeten aan tonen dat hier géén sprake van is. En dit is alleen het geval wanneer één van de drie voorwaarden hiervoor ontbreekt: loon, gezag en verplichting van persoonlijke arbeid. Vrij vertaald: als een ZZP-er geen salaris ontvangt, volledig vrij is in de uitvoering van het werk of zich vrij kan laten vervangen, is er geen sprake van een arbeidsrelatie.

De mogelijkheden van vrije vervanging
Met name deze laatste mogelijkheid -vrije vervangbaarheid- biedt perspectief. Kan een ZZP-er aantonen dat hij of zij niet hoofdelijk aansprakelijk is voor een opdracht, maar dat deze ook uitgevoerd kan worden door een andere professional? Dan is er geen enkel risico op naheffingen. Het is zowel voor opdrachtgevers als ZZP-ers volkomen veilig om op deze manier met elkaar samen te werken.

Netwerkorganisaties: vrijheid in verbondenheid
Wat wij nu volop zien ontstaan in de markt, zijn nieuwe organisatievormen waarbij ZZP-ers zich verenigen in netwerken. Gelijkgestemde professionals gaan samenwerkingsovereenkomsten aan waarin zij kennis delen en optimale service kunnen verlenen aan hun gezamenlijke relaties. Nee verkopen is niet meer nodig en het risico op naheffingen op basis van de wet DBA is niet meer aan de orde, want men is in staat om elkaar te vervangen en in te springen. Een win-win situatie voor zowel opdrachtgever als de zelfstandige professional.

Kansen voor BBKwadraat
Ook BBKwadraat ziet volop kansen en mogelijkheden op dit gebied. Een aantal succesvolle professionals waar wij als bureau al jaren mee samenwerken, sluiten zich binnenkort aan bij onze organisatie als Associate. Partners die ons helpen onze klanten nog beter en sneller te bedienen. Waarmee we kennis en ervaringen kunnen delen en ons netwerk kunnen uitbreiden. Samen streven we naar vrijheid in verbondenheid. Binnenkort stellen we onze nieuwe associates graag aan u voor!

Scroll naar boven