verbetercultuur voorwaarde voor lean werken

Heeft jouw organisatie een verbetercultuur? Dat kun je meten!

Wil je als organisatie écht Lean zijn, dan kom je er niet met alleen het ‘technische’ werken volgens de Lean methodiek. Je zult Lean ook onderdeel moeten maken van de cultuur van de organisatie. Dus niet alleen de werkmethodes, maar ook de sociale aspecten zijn van belang.

Continue verbetercultuur voorwaarde voor succes Lean
Om Lean te laten slagen is er een continue verbetercultuur nodig binnen de organisatie. Dat is in feite een verzamelnaam voor verschillende sociale aspecten zoals respect, vertrouwen en motivatie. Zit het met een van die onderdelen niet helemaal goed, dan staat dat Lean werken in de weg. Voordat je met Lean aan de slag gaat, is het dus belangrijk om goed inzicht te hebben in je organisatiecultuur en te weten of er blokkades op de loer liggen. Gelukkig kun je heel goed meten of er binnen een organisatie een verbetercultuur heerst of niet en waar eventuele knelpunten precies zitten.

Meet je verbetercultuur
Recentelijk hebben we onderzoek gedaan naar de continue verbetercultuur binnen ruim 90 verschillende organisaties. Op basis van dat onderzoek weten we precies welke aspecten goede graadmeters zijn voor een verbetercultuur en kunnen we die samen met de organisatie in kaart brengen en aanpakken. Zo ligt de weg naar Lean werken voor je open.

Hieronder geven we alvast een kort en globaal inkijkje in een aantal aspecten die we meten en die onmisbaar zijn voor een continue verbetercultuur:

Gedeelde visie en strategie
De allereerste stap naar een echte ‘Leane’ organisatie is een gedeelde visie en strategie. Er is geen basis voor een continue verbetercultuur als mensen in dezelfde organisatie niet dezelfde visie en strategie delen en dragen. Kent iedereen de strategie, heeft iedereen er het hetzelfde beeld bij en staat iedereen er achter? Onderzoek dit grondig voordat je met Lean aan de slag gaat.

Lerende organisatie
Ervaren alle medewerkers de organisatie als lerend? Wordt kennis voldoende gedeeld? Worden medewerkers aangemoedigd om te leren en mogen ze er zelf over meedenken? Beschikt de organisatie over systemen die het delen van kennis makkelijker maken? Continu verbeteren betekent blijven leren.

Motivatie
Worden de medewerkers gemotiveerd door het management? Wordt er geluisterd en heldere feedback gegeven? Zit beloning niet alleen in salaris maar ook in positieve en opbouwende feedback?

Betrokkenheid
Voelen alle medewerkers zich betrokken bij de organisatie? Betrokken medewerkers presteren beter en leveren een positieve bijdrage aan zaken als kwaliteit en klanttevredenheid. Betrokkenheid is daarmee een belangrijke voorwaarde voor een verbetercultuur.

Respect en vertrouwen
Hebben medewerkers respect voor elkaar en voor het management? Is er onderling vertrouwen? Om voortdurend te kunnen verbeteren moeten medewerkers open naar elkaar en hun leidinggevenden durven te zijn. Vertrouwen staat in directe lijn met motivatie en waardering.

Benieuwd naar de verbetercultuur binnen jouw organisatie?
Van Lean werken een succes maken? We denken graag met je mee!

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie op info@bbkwadraat.nl

Scroll naar boven