HR & de business, de toekomst is samen

BBkwadraat bestaat 10 jaar. Daarom blikten we de afgelopen tijd regelmatig terug. Maar we kijken natuurlijk ook vooruit. Wat gaat de business de komende jaren van HR vragen? En wat betekent dat voor HR-pro’s? BBKwadraat-partner Wesley Zonne heeft er een heldere visie op. Aan de hand van een aantal prikkelende vragen neemt hij ons mee langs wendbaarheid, slimme processen en duo-HR-pro’s. Welke kant het ook op gaat, HR en de business moeten er samen heen.

Een brug slaan tussen HR en de business staat centraal binnen de visie van BBKwadraat. Wat gaat de business de komende jaren van HR vragen?

De business zal altijd ondersteund en zelfs ontzorgd willen worden voor de meest basale HR-zaken. Slimme processen, systemen en dashboards maken het HR makkelijker. Maar echt gebruiksvriendelijk worden ze pas als HR ze samen met de business inricht. Daarnaast zal de business HR steeds vaker aan de tafel vragen voor tactische en strategische onderwerpen. Denk aan onderwerpen als cultuurverandering, leiderschap-, team- en gedragsontwikkeling. Dat vraagt om inspiratie, sparring en coaching. Zo zet HR business en management nog beter in hun kracht.

Wat vraagt dit van HR-pro’s?

De ideale HR-pro is multi-inzetbaar en flexibel. Van strategisch tot operationeel. En van beleidsmatig tot hands-on. Vraag is wel of dat in altijd in 1 persoon te vangen is. Misschien zit de oplossing wel in een HR-duo, met verschillende rollen per persoon. Flexibel zijn betekent overigens niet met alle winden mee waaien. Een sterke visie helpt je als HR-pro om de business echt uit te dagen. Maar treed wel als een echte partner op en maak er samen een succes van.

Hoe kan HR de klant nog beter centraal stellen de komende jaren?

Doe je wat je doet omdat je het nou eenmaal altijd zo doet of omdat het echt helpt? Die vraag zou HR zichzelf wat vaker mogen stellen. Dat levert ongetwijfeld legere HR-jaarplannen en Kanban-borden op. En meer ruimte om focus en impact te versterken. Direct impact maken? Stel je HR-plan samen met de business op, betrek bij ieder project iemand van de werkvloer of de business en lever zaken op aan je interne klant.

Hoe ziet de HR-pro van de toekomst eruit?

HR-pro’s van de toekomst zijn digitaal vaardig en analytisch. Zo kunnen basale HR-zaken beter gevangen worden in slimme processen, systemen en dashboards. Om de rol van business partner stevig in te vullen zijn kwaliteiten als geloofwaardigheid, integriteit en een voorvechtersmentaliteit cruciaal. En net als voor iedere werknemer worden toekomstgerichte competenties als wendbaarheid, aanpassings- en leervermogen steeds belangrijker.

Hoe kunnen organisaties hun eigen wendbaarheid en die van hun medewerkers vergroten?

Wendbaarheid en aanpassingsvermogen worden belangrijker dan ooit. Organisaties zullen zichzelf moeten herinrichten en heruitvinden. Maar wel met genoeg ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Daarnaast kun je heel concreet werven en selecteren op ‘toekomstproof’ professionals en je medewerkers opleiden en ontwikkelen. Ook investeren in autonomie en eigenaarschap kan wendbaarheid vergroten.

Welke rol kan of moet HR spelen bij de wendbare organisatie?

Begin altijd bij jezelf en kijk eens kritisch hoe wendbaar de HR-afdeling eigenlijk is. Hoe makkelijk passen wij ons aan als HR-pro’s? Daarnaast kan HR de directie en het management adviseren over passende organisatievormen en –modellen. Ook kan HR wendbaarheid en aanpassingsvermogen integraal opnemen in het in-, door- en uitstroombeleid.

Wat vraagt wendbaarheid van leiderschap?

Om kort te zijn: veel! Ten eerste: zelf dit gedrag laten zien en een voorbeeld zijn. Maar ook: anderen in de directe omgeving stimuleren en inspireren om wendbaarder te zijn. En tot slot: randvoorwaarden voor wendbaarheid scheppen binnen de hele organisatie. Dat hoeft echt niet alleen van leidinggevenden zelf te komen. Iedereen draagt hier een steentje aan bij. De een zal er sneller stappen in maken dan de ander door persoonlijkheid of drijfveren. Maar dat we samen dezelfde kant op zullen gaan, dat is zeker!

En hoe zit dat bij jou? Welke rol pak jij hierin en hoe wendbaar vind jij jezelf?

Scroll naar boven