stadswerk 072

Klantcase: Samen Slim Solide: Stadswerk072

Stadswerk072 draagt zorg voor een schone en leefbare stad voor de inwoners en bedrijven in Alkmaar, Graft – De Rijp en Schermer. De organisatie is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de buitenruimte. Maar wat onderscheidt hen van andere partijen? Wie zijn zij en wie willen ze zijn?

BBKwadraat begeleid het managementteam van Stadswerk072 sinds een aantal jaar op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Vanuit de vastgestelde strategie kwam het verzoek aan BBKwadraat tot het begeleiden van het hele managementteam bij de identiteitsontwikkeling van Stadswerk072.

Identiteit, kernwaarden & gedrag

Stadswerk072 is vanaf 2013 volop in beweging. De organisatie is verzelfstandigd, heeft taken en medewerkers van de sector Beheer van de gemeente Alkmaar opgenomen en als gevolg van de ambtelijke fusie met Graft-De Rijp en Schermer zijn ook extra buitenruimtetaken bij Stadswerk072 ondergebracht. Om de organisatiemissie, visie en ambitie te vertalen naar het dagelijks werk is het managementteam in het voorjaar van 2016 een traject gestart te komen tot ‘de Stadswerk072 identiteit’, met bijbehorende kernwaarden en passend gedrag dat nodig is om de gewenste ambities te realiseren.

Vragen als ‘’Wie zijn wij?’ en ‘Wie willen wij zijn?’ moesten in dit traject op een creatieve en pragmatische manier beantwoord worden. Directeur Gertjan de Waard heeft leiding gegeven aan de identiteitsontwikkeling. Voor hem was het uitermate belangrijk dat alle medewerkers hierin een stem kregen; de organisatie identiteit is immers ook van iedereen.

Workshop

Het traject startte met een managementsessie, waarin de gewenste richting en kaders voor de identiteitsontwikkeling vastgesteld werden. Nico Buijs en Wesley Zonne van BBKwadraat hebben in samenwerking met Stadswerk072 een workshop verzorgd. Op creatieve wijze werd het managementteam geprikkeld om na te denken over de huidige en de gewenste identiteit van de organisatie. Zo was er bijvoorbeeld een cartoonist aanwezig die belangrijke uitspraken tijdens de dag visualiseerde in humoristische cartoons (‘geen gemaar in Alkmaar’)! Zo gingen de uitspraken leven en was in 1 oogopslag duidelijk wat de kernpunten van de dag waren.

Dialoogmapsessie

Hierna werden deze kernpunten organisatiebreed getoetst in een dialoogmapsessie. In deze sessie hadden alle medewerkers de ruimte om mee te praten en te denken over de identiteit, kernwaarden en het gedrag. Uiteraard wel binnen door het managementteam gestelde kaders, om gefocust en resultaatgericht te blijven.

De leidinggevenden van Stadwerk072 hebben de sessie zelf gefaciliteerd (voorbereid door BBKwadraat). Medewerkers konden daardoor met hun eigen managers om de tafel om de kernpunten van hun identiteit te bespreken en hierover te discussiëren. Met als uiteindelijk doel: een aantal definitieve kernwaarden vaststellen.

Samen, slim, solide

En dat is gelukt. Er zijn inmiddels volop initiatieven ontplooid om de 3 gekozen kernwaarden (samen, slim, solide) verder vorm te geven. Zowel online als offline, op straat, in het pand en op de werkplekken mogen de kernwaarden nu zichtbaar worden. “Samenwerken aan uw leefomgeving. Vandaag en morgen!” De identiteit van de organisatie is voor iedereen glashelder. Stadswerk072 is klaar voor de toekomst.

solide3

Identiteitsontwikkeling in jouw organisatie?

Wil je meer informatie over een workshop of organisatie brede identiteitssessie in jouw organisatie? BBKwadraat denkt graag met je mee in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail voor meer informatie naar Nico Buijs, managing partner (n.buijs@bbkwadraat.nl) of Wesley Zonne, consultant (w.zonne@bbkwadraat.nl).

Scroll naar boven