slimme medewerkers

Slimme Technologie is goed. Slimme mensen nog beter

Innoveren begint met investeren in medewerkers

Het is een hot topic tijdens de voorjaarscongressen: innovatie! Verhalen van succesvolle start-ups vliegen om je oren en er gaat geen congres voorbij zonder Uber, Whatsapp of Skype als voorbeeldcase. De boodschap is duidelijk: oude business-modellen werken niet meer en ‘Tech’ is hot. Niet de traditionele technologie overigens, maar écht slimme technologie (de exacte definitie daarvan laten we voor nu even buiten beschouwing).

Succesvol innoveren, meer dan techniek alleen

Maar met alleen de techniek ben je er nog niet. Ook dat is voor alle sprekers overduidelijk. Om een werkomgeving te creëren waarin innovatieve ideeën kunnen ontstaan en opbloeien, volstaan klassieke managementstijlen niet meer. Er is leiderschap voor nodig, bewustwording dat medewerkers vitaal moeten zijn en blijven en dat ze de ruimte moeten krijgen, zonder controlemechanismes en starre regels.

Het zijn de basis-ingrediënten die nodig zijn om überhaupt tot innovatie te kunnen komen. Het is dan natuurlijk wel zaak dat die stijl doorleefd wordt en geïntegreerd is in de cultuur. Met het van de ene dag op de andere dag invoeren van een Google Afternoon ben je er namelijk nog lang niet.

Geen slimme technologie zonder slimme medewerkers

Wij zouden graag zien dat de term ‘slimme technologie’ eigenlijk automatisch ook ‘slimme medewerkers’ omvat. Want zonder slimme medewerkers ga je het in een omgeving waar innovatie voorop moet staan zeker niet redden. En met slim, doelen we dan niet alleen op opleiding en IQ, maar ook op goed samen kunnen werken, nieuwsgierigheid en een sterk ontwikkeld EQ.

Slimme mensen komen met verbeteringen voor je bedrijf. En die innovatie kan in van alles zitten. Niet alleen in productinnovatie, maar bijvoorbeeld ook in het lean organiseren van werkprocessen of inspirerend vergaderen. Een klimaat creëren van continue verbetering kost tijd en volharding, maar Rome is ook niet in 1 dag gebouwd en van proberen ga je leren!

Innoveren betekent investeren in medewerkers

Met deze wetenschap op zak, is het teleurstellend dat overheidsinvesteringen en -subsidies zich vooral richten op ‘tech’ en niet op ‘medewerkers’. Dit ondanks het brede besef dat zonder de eerder genoemde basis-ingrediënten innovatie wel eens lastig kan worden.

Onze oproep: durf te investeren in slimme medewerkers en hun werkomgeving! Dit vergt lef en vereist investering in menselijk durfkapitaal. Maar dat is toch niet voor niets een term die heel goed past bij innovatieve omgevingen?


Scroll naar boven