HR Interim opdrachten

Manager Personeel & Ontwikkeling (ingevuld)

Vaste functie – 32-36 uur – Hoorn (Noord-Holland)

De selectieprocedure voor deze vacature is inmiddels succesvol afgerond.

De fuserende organisaties Wilgaerden en LeekerweideGroep zoeken een nieuwe manager Personeel&Ontwikkeling. Een manager die op verbindende en inspirerende wijze leiding geeft aan de afdeling P&O en de koers en opgaven van de organisatie vertaalt naar P&O-oplossingen. Ben je een ervaren manager HRM/P&O met de nodige ervaring met organisatieveranderingen?  Dan biedt deze functie je zeker genoeg nieuwe uitdagingen om je tanden in te zetten, bijvoorbeeld het mede laten slagen van de fusie en het vinden en aan boord houden van goede medewerkers voor de steeds complexere zorgvraag.

Over WilgaerdenLeekerweideGroep

Wilgaerden en LeekerweideGroep gaan op 1 januari 2020 fuseren vanuit een gedeelde visie op de zorg, behandeling en het welzijn van cliënten van jong tot oud. Gezamenlijke deskundigheid in opvoedings-, ontwikkelings- en ouderdomsproblematiek wordt ingezet voor ondersteuning bij wonen, het geven van begeleiding, coaching, behandeling en zorg. De kern van de ondersteuning bestaat eruit cliënten in staat te stellen regie te laten voeren over hun leven en dit naar eigen inzicht vorm te geven. De hulp is afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. Op ieder levensdomein, in iedere levensfase, zowel op de locaties in de regio Noord-Holland Noord als bij mensen thuis. 

Functie

De belangrijkste opdracht voor de nieuwe manager Personeel&Ontwikkeling is zorgen dat de dienstverlening van de afdeling P&O aansluit op de koers, vragen en opgaven vanuit de organisatie. Actuele thema’s en daarmee samenhangende P&O-uitdagingen zijn onder meer:

 • De fusie van Wilgaerden en LeekerweideGroep, meer over de achtergrond van de fusie lees je hier. Deze fusie betekent voor P&O niet alleen een fusie van de twee P&O-afdelingen. Ook in het goed integreren en laten samenwerken van de twee organisaties ligt een mooie opdracht voor P&O.
 • De complexer wordende zorgvraag en zelforganisatie stellen nieuwe eisen aan medewerkers en vragen om persoonlijk leiderschap.
 • Met de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals is het moeilijk om goede medewerkers te vinden en extra belangrijk om goede medewerkers aan boord te houden. Professionalisering van de werving en selectie, aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning zijn daarom belangrijke P&O-thema’s.
 • Vanuit je visie op het vakgebied de uitdaging om samen met de collega’s nieuwe thema’s te introduceren. Die ruimte is er en er wordt ook van je verwacht dat je die neemt.

Je vertaalt bovenstaande organisatievraagstukken naar een P&O-strategie en P&O-beleid. Je zet plannen, samen met collega’s, om in concrete acties en je hebt voldoende aandacht voor de bijbehorende processen. Daarbij zorg je voor draagvlak van management, medewerkers en OR en voor een actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden. Andere kerntaken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Je geeft leiding aan de afdeling P&O;
 • Je adviseert Iris van Bennekom en Paul Zegveld (de raad van bestuur) over de P&O-strategie. Paul Zegveld is de portefeuillehouder P&O in de RvB, uiteraard zul je ook nauw met Iris van Bennekom samenwerken.
 • Samen met het MT ben je verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Het MT bestaat uit de RvB, inhoudelijke managers en stafmanagers P&O, financiën, IT, facilitair.

De organisatie werkt volgens het Rijnlands model wat betekent dat het organiseren een reis is die je samen aangaat en waarin je onderweg in goede verbinding met elkaar de afslagen bepaalt. Vanuit het Rijnlands gedachtegoed is de naam van de afdeling Personeel&Ontwikkeling ipv het gangbare HRM, waarbij de mens te veel als een ‘resource’ kan worden gezien.

Over de afdeling

Als manager Personeel&Ontwikkeling ben je op een coachende en inspirerende wijze verantwoordelijk voor de P&O-afdeling. Deze bestaat onder meer uit een (zelforganiserend) team van P&O-adviseurs en de P&O-administratie. Daarnaast ben je MT-verantwoordelijke voor twee ‘labels’ namelijk het BuroTOV (Trainen, Opleiden en Verbeteren) en Vrijwilligers Noord-Holland (VNH) met beide een eigen manager. In totaal betreft dit 35 collega’s.

De P&O-afdelingen van de twee fusiepartners zijn het afgelopen jaar geleid door een interimmanager en gaan vanaf de fusie verder als 1 afdeling. De afdelingen hebben in de aanloop naar de fusie al de nodige stappen gezet. Zo zijn beleid, processen en werkwijzen al steeds meer op elkaar afgestemd.  Deze ontwikkeling is echter zeker nog niet afgerond en dit zal de komende jaren worden voortgezet. Dit onder leiding van een manager P&O die zich voor meerdere jaren wil verbinden aan de organisatie en graag de tanden zet in ontwikkelvraagstukken, ruimte biedt aan professionele inbreng en gericht is op de dienstverlening aan het primaire (zorg)proces. Ook vraagt het verder stimuleren van de zelforganisatie en de bijbehorende zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers veel aandacht. Dit vereist ook een rol van de afdeling P&O welke zeker nog verder doorontwikkeld kan worden.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren senior P&O-professional met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring en in staat om te verbinden;
 • Academisch werk- en denkniveau (aantoonbaar) met een duidelijke (strategische) visie op het P&O-vakgebied en je weet de P&O-strategie ook daadwerkelijk handen en voeten te geven;
 • Ervaring in de zorgsector is wenselijk, niet noodzakelijk, dit omdat je beschikt over het vermogen om je het werkveld snel en goed eigen te maken. Vanuit oprechte interesse verdiep je je in de organisatie, vanuit je vakkennis signaleer je kansen voor P&O, en door de taal van de organisatie te spreken weet je aansluiting en draagvlak te vinden voor de P&O-strategie;
 • Ervaring met organisatieveranderingen en fusietrajecten vanuit een strategische P&O-rol is een vereiste;
 • Je bent koersvast, weet wanneer je moet versnellen of soms ook juist met vertragen. Met humor weet je soms lastige zaken te relativeren en je bent duidelijk en hebt een nuchtere persoonlijkheid passend bij de West Friese cultuur;
 • Je weet professionals te inspireren om ruimte te nemen en resultaten te boeken.

Aanbod

 • Het gaat om een functie van 32 of (bij voorkeur) 36 uur per week bij een fusieorganisatie die volop in beweging is met als hoofdlocatie Hoorn;
 • Arbeidsvoorwaarden op basis van cao VVT, FWG 70/ 75. Het salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, is maximaal bruto €110.000,- op fulltime jaarbasis (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering);
 • Naast bovenstaande primaire arbeidsvoorwaarden worden ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder een gunstige pensioenregeling en collectiviteitskorting op individuele verzekeringen.

Solliciteren

WilgaerdenLeekerweideGroep wordt in deze zoektocht begeleid door BBKwadraat. De selectieprocedure bevindt zich in een vergevorderd stadium. Contactpersoon is Frans-Jan Boekholt via mail, telefoon of whatsapp: 06- 24774466 of fj.boekholt@bbkwadraat.nl.

Scroll to top