Visie, de reden van bestaan?

Als je naar inspirerende leiders als Steve Jobs kijkt, lijkt het hebben van visie haast een bijzondere gave te zijn die niet voor iedereen is weggelegd. Gelukkig zijn er voor de niet-Steve-Jobsen van deze wereld ook heel wat goede modellen die helpen bij het ontwikkelen van een heldere bedrijfsmissie en -visie. We zullen ze niet allemaal opnoemen, maar onderstaande elementen zijn het uitlichten zeker waard.

Vier onmisbare elementen voor het ontwikkelen van een visie
Om een visie goed te kunnen ontwerpen en presenteren zijn er vier onmisbare elementen:

• Het uitdagende doel: beschrijft het wat en is spannend geformuleerd.
• Het hogere doel: voor wie of wat bestaat de visie?
• De noodzaak: het waarom.
• Het appèl: welke bijdrage wordt er geleverd, hoe ga jij hieraan bijdragen?

Een model helpt om conceptueel te denken en gedachten in goede banen te leiden. Maar als de visie op papier staat, begint het eigenlijk pas.


Een visie is pas krachtig als iedereen hem kent en ernaar handelt

Missie, visie, kernwaarden; ze gaan pas werken als iedereen binnen een organisatie ze van binnen en buiten kent, begrijpt, omarmt en ernaar handelt. Helaas blijkt dat vaak niet het geval en moeten medewerkers soms zelfs op hun eigen website de organisatiekernwaarden opspeuren. En dat terwijl juist die kernwaarden de basis zijn van hoe de organisatie intern werkt, hoe de buitenwereld je ziet en hoe potentiële medewerkers je zien. Iets waar iedere medewerker dus van doordrongen zou moeten zijn.

Zelfinzicht en zelfkennis nodig voor omarmen visie
Een basisvoorwaarde om je als individu te vereenzelvigen met visie en kernwaarden is volgens ons zelfinzicht en zelfkennis. Misschien kennen de medewerkers de kernwaarden wel, maar handelen ze er ook naar? En zo nee, waarom niet?

Wij gebruiken in de praktijk de persoonlijke stijlanalyse DISC als hulpmiddel om gedragspatronen in kaart te brengen. Zowel op individueel niveau, binnen de dynamiek van een team en op organisatieniveau. Wanneer visie en kernwaarden succesvol worden vertaald naar competenties en gedrag kun je direct inschatten in hoeverre iemands natuurlijke gedrag aansluit.

Kennis over kernwaarden op maat aanbieden
De DISC stijlanalyse is zelfs zo’n machtig middel dat het mogelijk is om visie en kernwaarden zo aan iedere medewerkers aan te bieden, dat het volledig bij zijn of haar persoonlijkheid en stijl past. Dat vergroot direct het draagvlak.

Tenslotte zien we dat ook steeds vaker Serious Gameplaying wordt ingezet om de verbinding tussen zelfinzicht en missie, visie en kernwaarden verder te versterken. Een inspirerende en vernieuwende manier om oude denkpatronen los te laten en een gezonde dosis nieuwe energie vrij te laten komen. In het volgende blog laten we zien tot welke verrassende resultaten Serious Gameplaying kan leiden.

Ook met succes missie, visie en kernwaarde vertalen naar gedrag en competenties?
Benieuwd naar de mogelijkheden van DISC?
Stuur gerust een mailtje naar info@bbkwadraat.nl.

Scroll naar boven