Waarom empowering leiders belangrijk zijn en hoe jij er een wordt

Het staat steeds hoger op de HR Business Agenda: leiderschap. En dat is niet voor niks. Nu verantwoordelijkheden steeds lager binnen organisaties komen te liggen (misschien ook wel binnen die van jou), wordt er steeds meer eigenaarschap verwacht van teams en hun leden. Leiderschap speelt daarbij een cruciale rol. Want de wetenschappelijke vakliteratuur is er duidelijk over: leiderschap heeft impact op eigenaarschap.

Rol leidinggevende bij eigenaarschap

De leiderschapsstijl met het positiefste effect op eigenaarschap blijkt ‘empowering leadership’, oftewel faciliterend/dienend leiderschap te zijn. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar hoe ziet dat er in de praktijk nou eigenlijk uit?

In een vorig blog stipten we vier belangrijke voorwaarden aan die een organisatie zou moeten scheppen om eigenaarschap te laten slagen. Als leidinggevende kun je daar concreet aan bijdragen. Je kunt er zelfs vandaag al mee beginnen. Je maakt namelijk direct impact op eigenaarschap via jouw leiderschapsstijl.

Ga je aan de slag met de onderstaande vijf gedragingen, dan bevorder je de kerndimensies van eigenaarschap.

Vijf concrete gedragingen van een empowering leider


Onthul je geheimen

Deel essentiële informatie met het team om optimale prestaties en hoge kwaliteit te garanderen.


Ga ernaast staan, niet erboven

Delegeer autoriteit en geef beslissingsbevoegdheid aan teams zelf.


Vraag om verantwoording

Houd teamleden verantwoordelijk voor toegewezen taken en verantwoordelijkheden.


Ga op je handen zitten

Moedig teams aan om zelf oplossingen te bedenken en aan te dragen.


Laat mensen groeien, investeer in ontwikkeling

Bied teamleden ruimschoots mogelijkheden om competenties te ontwikkelen en coach hen daarop.


Samenspel met organisatie

Daarnaast spelen natuurlijk ook zaken op organisatorisch niveau een rol: zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder belegd? Zijn teamleden daadwerkelijk bevoegd om ook echt zelf beslissingen te mogen nemen? Ook de cultuur speelt mee: worden mensen onderling aangesproken op hun verantwoordelijkheid? Is er sprake van een open feedbackcultuur?

Weten wat er speelt, voldoende zelfinzicht (bijv. met behulp van individuele nulmetingen) en een gemeenschappelijke visie op leiderschap zijn een basis van waaruit je als leider, team en organisatie kunt groeien. Vraag jezelf eens af in hoeverre jij het benoemde leiderschapsgedrag in de dagelijkse praktijk al laat zien. Durf je echt te delegeren en los te laten? Of neem je het op een bepaald moment toch weer zelf over? En waarom doe je dat eigenlijk?

Scroll naar boven