continue verbetercultuur

We deden onderzoek naar continu verbeteren, met een aantal verrassende resultaten

We schreven het al in ons vorige blog: een continue verbetercultuur binnen een organisatie is een voorwaarde om succesvol ‘Lean’ te kunnen werken. In de dagelijkse praktijk begeleiden we regelmatig organisaties en HR-afdelingen op weg naar Lean werken. De organisatiecultuur is daar altijd een belangrijk onderdeel van. Om nog beter, sneller en efficiënter te kunnen adviseren, hebben we onderzoek gedaan naar de verbetercultuur binnen ruim 90 organisaties.

We vroegen medewerkers en management naar respect en vertrouwen, naar motivatie en betrokkenheid, naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen en naar het dragen van visie en strategie. Met de uitkomsten krijgt een organisatie snel inzicht in de mogelijke pijnpunten die Lean werken in de weg kunnen staan.

Onderweg kwamen we een aantal interessante en zelfs opmerkelijke uitkomsten tegen. We delen er graag een aantal met je.

Minder vaak een verbetercultuur binnen non-profit organisaties en andere opmerkelijke onderzoeksfeiten

Over het algemeen zijn de respondenten positief gestemd en geven redelijk goede cijfers aan de verschillende elementen die belangrijk zijn voor een verbetercultuur. In de meeste organisaties kan en mag feedback gegeven worden, zijn er voldoende mogelijkheden om te leren, wordt er actief kennis gedeeld en is men op de hoogte van de strategie.

Naast de overall positieve uitkomsten kwamen er ook verbeterpunten en zelfs een paar opmerkelijke resultaten naar voren:

– het merendeel van de respondenten zegt niet gemotiveerd te worden door het management

– de profit organisaties uit het onderzoek scoren hoger op het gebied van leren, hebben meer betrokken medewerkers en communiceren beter dan de non-profit organisaties

– de respondenten in de leeftijdsgroep 31 t/m 40 jaar zijn het positiefst over hun organisatie, ze geven het rapportcijfer 8,3

– de allerlaagste score in het onderzoek wordt gegeven aan het hebben van een langetermijnplanning voor het werven van talent

– een derde van de respondenten geeft aan in een organisatie te werken waar medewerkers geen vertrouwen in elkaar hebben (wat toch nog best wel veel is)

Opvallend vonden we ook dat leidinggevenden beter op de hoogte zijn van visie en strategie, positiever zijn over de continue verbetercultuur en ook op andere vlakken dingen toch net even rooskleuriger zien dan niet-leidinggevenden. In een volgend blog gaan we daar wat dieper op in.

Het merendeel van de respondenten (en de organisaties waar ze werkzaam zijn) kan zichzelf best een schouderklopje geven als het om continu verbeteren gaat. Ze moeten echter niet vergeten dat ze voortdurend moeten blijven leren en verbeteren om een structureel gezonde organisatie te worden en te blijven.

Ook benieuwd naar de verbetercultuur binnen jouw organisatie?
Meer weten over Lean &HR?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via info@bbkwadraat.nl en bekijk onze Lean & HR workshops eens

Scroll naar boven