mens of functie leidend bij werving en selectie

Zestig procent van de organisaties stelt persoon niet centraal in werving & selectieproces

Er bestaat onder HR professionals grote verdeeldheid over de vraag of een persoon of een functie leidend is in een werving & selectieproces. Grote organisaties beschouwen de functie doorgaans als het meest leidend, terwijl kleinere organisaties zich vaker blijken te richten op de persoonlijkheid van een kandidaat. Dat blijkt uit recent onderzoek van BBKwadraat, een HR adviesbureau gespecialiseerd in lean personeelsplanning.

In het onderzoek zijn 64 organisaties, variërend in grootte, geïnterviewd over hun visie op werving en selectie. 59,5% van de organisatie is van mening dat de in te vullen functie het uitgangspunt moet vormen in het wervings & selectieproces. 40,5% is van mening dat het van groter belang is om de juiste persoon te werven, ondanks de exacte vacatures die uitstaan.

Robotisering

Nico Buijs, oprichter van BBKwadraat en HR specialist op het gebied van interim management, geeft een toelichting op deze bevinding. “Het is begrijpelijk dat organisaties ‘in functies denken’ bij de werving van nieuwe medewerkers. Maar of het op de lange termijn aan te raden is, is nog maar de vraag. Op zoek gaan naar persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten die je organisatie verrijken is even wennen, maar biedt uiteindelijk veel voordelen. De arbeidsmarkt maakt namelijk een sterkte verandering door. Zo zullen door de opkomende robotisering bepaalde werkzaamheden in de toekomst bijvoorbeeld overbodig worden. Maar welke werkzaamheden dat zijn, en op welk moment ze precies overbodig worden, is lastig in te schatten. Maar feit is dat bepaalde functies uiteindelijk geheel of gedeeltelijk zullen vervallen. We krijgen te maken met grotere veranderingen en het steeds verder weg automatiseren van menselijke diensten.”

Veranderende omgeving

Organisaties die durven te focussen op gewenste persoonlijke eigenschappen van nieuwe medewerkers, staan volgens Buijs sterker in deze ontwikkeling. “De meest bruikbare eigenschappen voor personeel in een veranderende omgeving zijn flexibiliteit, enthousiasme, leergierigheid en aanpassingsvermogen. Snel nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen, dat is wat in de toekomst steeds meer van medewerkers zal worden gevraagd. Het is waardevoller om hier op te focussen, dan op vastomlijnde functieprofielen.”

Scroll naar boven